Chữ ký số Viettel

BÁO GIÁ

Viettel-CA trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng bảng giá Chứng thư số (CTS) như sau:

  1. Gói cước CTS cá nhân thiết bị USB TOKEN
Gói cước CTS cá nhân

Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm
Hòa mạng mới Tổng giá bán 1,045,000 1,391,500 1,573,000
Giá  CTS 495,000 841,500 1,188,000
Giá Thiết bị 550,000 550,000 385,000
Số tháng sử dụng 12 24 36
Gia hạn Tổng giá bán 495,000 841,500 1,188,000
Số tháng sử dụng 12 24 36

2.  Gói cước CTS tổ chức thiết bị USB TOKEN

Gói cước CTS cá nhân

Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm
Hòa mạng mới Tổng giá bán 1,826,000 2,741,000 3,109,000
Giá  CTS 1,276,000 2,191,000 3,109,000
Giá Thiết bị 550,000 550,000 Thiết bị bao gồm trong gói cước
Thực thu 1.650.000 2.000.000 2.200.000
Gia hạn Tổng giá bán 1,276,000 2,191,000 2,909,000
Thực thu 1.100.000 1.700.000 2.100.000

– Mọi chi tiết xin liên hệ (hotline): Nguyễn Thi: 0968.95.91.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết trước đó Chữ ký số Vina
Bài viết sau đó Chữ ký số newca