Ưu điểm nổi bật của chữ ký số VNPT CA

Để thực hiện các thủ tục kê khai và nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, nộp tờ khai trực tuyến, các doanh nghiệp cần phải đăng ký chữ ký số. Chữ ký số, chữ ký điện tử giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng tờ khai mới có giá trị pháp lý và an ninh thông tin. Ngoài ra chữ ký số VNPT còn có vai trò như chữ ký số BHXH để thực hiện kê khai BHXH thông qua môi trường Internet.
Chữ ký số là một dạng của chữ ký điện tử. Đây là thông tin được mã hóa bằng khóa riêng của người gửi, được đính kèm với văn bản để đảm bảo rằng các định danh người nhận và xác thực nguồn gốc đích thực, tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được.
chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.
chữ ký số đóng một vai trò rất quan trọng trong trường hợp có tranh chấp như chữ ký số được cung cấp bởi hệ thống CA công cộng có giá trị pháp lý tương đương như chữ ký viết tay trong các giao dịch phi điện tử.

Ứng dụng của chữ ký số VNPT:

[​IMG]

* Trong chính phủ điện tử:
+ Tờ khai hải quan điện tử, thuế điện tử
+ Sinh, Death
+ Các giấy tờ và giấy chứng nhận Cấp
+ Hệ thống để áp dụng cho giấy phép: xuất bản, xây dựng, y tế, giáo dục …
* Trong thương mại điện tử:
+ Chứng thực bản sắc của an ninh xác thực người tham gia giao dịch của giao dịch điện tử trên Internet.
+ Để xác nhận tính toàn vẹn của hợp đồng và các văn bản …
+ Xác thực ứng dụng trong ngân hàng Internet
+ Giao dịch xác thực ứng dụng vào chứng khoán

Ứng dụng xác thực trong kinh doanh, đấu thầu qua mạng
Chữ ký số VNPT
 CA bảo hiểm xã hội: Khai bảo hiểm xã hội trực tuyến
dịch vụ xã hội khai bảo hiểm xã hội VNPT trực tuyến, giảm sai sót khi kê khai, tiết kiệm thời gian đi lại đáng kể, chờ đợi để đối phó với các cơ quan xã hội.
VNPT BHXH phù hợp với tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm trong việc kê khai và thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội. Đồng thời, cũng đáp ứng các quy định mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
+ Hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
+ Hồ sơ sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
+ Hồ sơ giải quyết bảo hiểm xã hội.